Duurzaamheidsmeter economische sites en bedrijventerreinen

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

De duurzaamheidsmeter is een instrument dat werd ontwikkeld om de duurzaamheid van industriële of economische sites en bedrijventerreinen te kunnen meten. De tool biedt een uniforme en eenduidige manier om deze meting uit te voeren, wat uitmondt in een tussen terreinen vergelijkbare score. U kan de extra toegevoegde Quickscan (een vereenvoudigde versie van de tool) gebruiken als checklist of als discussieinstrument bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
Telefoonnummer Tel. 0800 20 555
E-mail info@vlaio.be

Categorieën

Thema's Omgeving en gebouwen
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen In het scoreblad doorloopt u zes verschillende thema’s die elk een eigen gewicht gekregen hebben: management (MAN), sociaal en economisch welzijn (SEW), infrastructuur en openbare ruimte (IOR), bronnen en energie (BRE), ecologie en duurzaam landgebruik (EDL) en transport (TRA). Achteraf kan u het scoreschema specifieker op de context van uw project afstemmen door criteria te verzwaren of te verlichten. Deze aanpassingen moeten toegelicht worden in de Excel.
Voorbereiding Een grondige voorbereiding maakt het doorlopen en interpreteren van de tool eenvoudiger.
Inspanningen (tijd) Afhankelijk van de voorbereiding. Best voldoende tijd voorzien om alles zo gedetailleerd mogelijk in te vullen.
Inspanningen (personeel) Vooral gemeenten, provincies, de Vlaamse overheid, ontwikkelaars en beleggers (primaire belanghebbenden), maar ook corporaties, bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, natuurorganisaties, buurtverenigingen, toeristische organisaties, ondernemersverenigingen, grondeigenaren en nationale overheidsinstanties.

Output

Algemeen De deelscores van de thema's leidt tot een totaalscore uitgedrukt in een percentage. Een certificerende instelling kan het bijgeleverde rapport controleren en er een stempel opzetten, zodat het daadwerkelijk dienst doet als certificaat.