Duurzaamheidsmeter wijken

Departement Kanselarij en Bestuur
Laatste herziening fiche: 2018-03-06

Algemene informatie

De duurzaamheidsmeter helpt u om op een onderbouwde en objectieve manier in kaart te brengen wat een duurzame wijk inhoudt. Het is in essentie een verzameling criteria en indicatoren die een duurzame manier van handelen in het ontwikkelen van een wijk beschrijft. In het pakket zit ook een ‘Quickscan’, die een aanwijzing geeft over de duurzame aspecten van een project.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Zelfscan
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Telefoonnummer Tel. 02 553 58 26
E-mail duurzameontwikkeling@vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Omgeving en gebouwen
Sectoren Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen De gebruiker kan, op basis van de handleiding, een score geven per indicator. De indicatoren zijn gegroepeerd in acht thema’s: 1. Kwaliteitsbewaking 2. Welzijn en welvaart 3. Mobiliteit 4. Fysisch Milieu 5. Groen & Natuurontwikkeling 6. Water 7. Materialen en afval 8. Energie
Voorbereiding Voldoende kennis over de thema's die een indicatie geven van de duurzaamheid van een wijk.
Inspanningen (tijd) Het hele pakket is omvangrijk. Wie de duurzaamheidsmeter ten volle wil benutten, dient hier voldoende tijd in te steken. De gebruiker moet zelf beslissen of en hoe ze dit systeem willen gebruiken in hun planning en opvolging.
Inspanningen (personeel) Iemand die nauw betrokken is bij de duurzaamheidsaspecten van een wijk.

Output

Algemeen De scores voor de indicatoren geven een beeld van de duurzaamheid van de te bouwen wijk.