Rekentool: lucht-geluid

Departement Omgeving
Laatste herziening fiche: 2018-06-15

Algemene informatie

Met deze rekentool is het mogelijk om de impact van verkeer op een bepaalde locatie te berekenen op het vlak van geluid en lucht, zowel voor een beginsituatie als na een maatregel.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Rekentool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
Telefoonnummer Tel. 02 553 11 20
E-mail ekg.omgeving@vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Mobiliteit en transport, Milieuhinder (geur, licht, trilling, geluid, …), Lucht
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen U vult specifieke omgevingsfactoren (locatie, bomen, ...) en verkeersgegevens (aantal auto's/vrachtwagens, snelheidstype, filevorming, ...) in, zowel voor de beginsituatie als de situatie na een maatregel.
Voorbereiding De omgevingsfactoren en verkeersgegevens moeten gekend zijn voor de specifieke locatie.
Inspanningen (tijd) Beperkt, indicatief enkele minuten.
Inspanningen (personeel) Iedereen die de impact van verkeer op lucht/geluid wil berekenen op een specifieke locatie.

Output

Algemeen De tool berekent de NO2-concentraties en optredende geluidsniveaus. Indien een maatregel werd toegepast, krijgt u de concentratiewijziging en verandering in de geluidsemissie. Deze gegevens worden uitgezet in tabelvorm.