Geluidsbelastingskaarten

Departement Omgeving
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Op geluidsbelastingkaarten wordt aangeven wat de geluidsbelasting is in de omgeving van de belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties in Vlaanderen.
Doel Informeren
Vorm Tool
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Telefoonnummer Tel. 02 553 80 11
E-mail omgeving@vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Milieuhinder (geur, licht, trilling, geluid, …)
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Output

Algemeen De geluidskaarten geven aan aan hoeveel geluid de omgeving van belangrijke infrastructuren in Vlaanderen wordt blootgesteld. Op de kaart worden eveneens de infrastructuurelementen weergegeven die gebruikt werden bij de akoestische modellering die leidden tot de geluidskaarten.