Natuurwaardeverkenner

Agentschap voor Natuur en Bos
Laatste herziening fiche: 2018-06-15

Algemene informatie

Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn van een maatschappij. Met de natuurwaardeverkenner bent u in staat om het belang van deze diensten te verkennen en te schatten hoe door veranderingen in landgebruik deze diensten worden beïnvloed.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Telefoonnummer Tel. +32(0)2 553 78 99
E-mail jeroen.panis@lne.vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Biodiversiteit, Water, Bodem, Lucht, Milieu (algemeen), Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, Omgeving en gebouwen
Sectoren Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch, Economisch

Input

Algemeen U selecteert eerst de diensten waarvoor u berekeningen wil uitvoeren (kwalitatief, kwantitatief en/of monetair). Vervolgens identificeert u het landgebruik (totale oppervlakte van studiegebied; opgesplitst per groenmaatregel), de ligging (coördinaten op map) en andere kenmerken (achtergrond, canyon, buffer).
Voorbereiding Afhankelijk van het aantal diensten waarvoor u de berekening wil uitvoeren. Hoe meer diensten u kiest, hoe meer inputdata nodig zullen zijn voor de berekeningen.
Inspanningen (tijd) Beperkt.
Inspanningen (personeel) Iemand die betrokken is bij het ecosysteem waarvoor u berekening wilt uitvoeren.

Output

Algemeen Uit de ingevoerde parameters berekent de tool verschillende waarderingen voor het gekozen ecosysteem (kwalitatief, kwantitatief en monetair). Deze resultaten kan u vervolgens exporteren.