Biodiversiteitstoets

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw
Laatste herziening fiche: 2018-03-05

Algemene informatie

Met deze tool tracht men natuur en biodiversiteitsoverwegingen van in een beginfase in het planologisch proces van ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. zodat dit kan leiden tot de verdere en snellere uitbouw van groene en blauwe netwerken en tot een verhoging van de groenkwaliteit in het algemeen met een stijging van de biodiversiteit tot gevolg.

Let op: Enkel voor regio Herverleebos en Meerdaalwoud (Vlaams-Brabant)
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Rekentool
Toepassingsgebied Ontwerpfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw
Waversebaan 66
3001 Leuven
Telefoonnummer Tel. (fax): 016 230 558
E-mail infocentrum@vhm.be

Categorieën

Thema's Biodiversiteit
Sectoren Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen Een webtool die natuur en biodiversiteitsoverwegingen van in een beginfase in het planologisch proces van ruimtelijke ontwikkelingen tracht op te nemen. Voor een bestaande locatie in Vlaams-Brabant beantwoordt u enkele vragen (rond het huidige oppervlaktetype en de groenvorm) die betrekking hebben tot de biodiversiteit.
Voorbereiding In de test zijn details over de projectruimte zeer specifiek. Een goede kennis van de ruimtelijke ordening is daarom van groot belang. De test behandelt zaken zoals soorten groenvormen, oppervlaktetypes, juridische aspecten en biodiversiteitsmaatregelen.
Inspanningen (tijd) Enige tijd voor het juist invullen en interpreteren van de berekeningen. Tijd afhankelijk van de voorkennis.
Inspanningen (personeel) Personeelslid met (bij voorkeur) kennis van de ruimtelijke ordening.

Output

Algemeen Na het invullen van de vragenlijst geeft een scanroos visueel aan op welke vlakken (per thema) uw evenement goed of slecht scoort. Daarnaast krijgt u per thema ook de score (op 10). U kunt dit rapport als pdf opslaan en delen met uw medewerkers en partners. Tenslotte krijgt u een nog allerlei tips die tot een betere score leiden.