PluvioTest

Agoria
Laatste herziening fiche: 2018-10-31

Algemene informatie

Een werkinstrument waarmee u voor verschillende situaties de kosten van het nuttig gebruik van hemelwater snel kunt in schatten. Door verschillende simulaties uit te voeren, kan u de optimale oplossing kiezen. Het werkinstrument bestaat uit een tweetal werkbladen in Excel en een handleiding.
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Rekentool
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Agoria
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Brussel
Telefoonnummer Tel. +32 (0)2 706 78 00
E-mail frank.vanaudenaerde@agoria.be

Categorieën

Thema's Water
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch, Economisch

Input

Algemeen De berekening gebeurt aan de hand van twee werkbladen (Excel). In het eerste werkblad voert u verschillende berekeningen uit (benodigde debiet hemelwater, potentieel, volume hemelwateropvang, totale kostprijs van het nuttige gebruik van hemelwater, …), afhankelijk van de vooropgestelde eenheidsprijzen. In het twee werkblad verfijnt u de eenheidsprijzen, specifiek voor het bedrijf.
Voorbereiding Vooraleer u met het gebruik van PluvioTest kan starten moet u, per verbruikspunt dat in aanmerking komt voor hemelwater, volgende elementen in kaart brengen: - het mogelijk verbruik en de gewenste kwaliteit van het water; - de beschikbaarheid van het hemelwater en de opvangmogelijkheden. Bij de Excel-sheets zit ook een uitgebreide handleiding die best doorgenomen wordt voor het gebruik van de tool.
Inspanningen (tijd) Enige tijd voor het juist invullen en interpreteren van de berekeningen. Tijd afhankelijk van het aantal verbruikspunten.
Inspanningen (personeel) Personeelslid, betrokken bij de voorbereiding, voor het invullen en interpreteren van de tool. Bij verdere analyse en/of maatregelen ook andere personen van belang.

Output

Algemeen Aan de hand van de berekeningen onderzoekt de PluvioTest de mogelijkheid van het nuttig gebruik en de kostprijs van hemelwater voor de verschillende situaties. Zowel per verbruikspunt als een combinatie ervan. Daarnaast kan u het optimale scenario in detail (laten) uitwerken.