LUSS

VITO
Laatste herziening fiche: 2018-03-06

Algemene informatie

LUSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een luchtverontreiniging op te lossen. LUSS werd opgemaakt door het BBT-kenniscentrum in samenwerking met de afdeling Milieu-en Procestechnologie van Vito. LUSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data de Beste Beschikbare Techniek (BBT) voor te stellen. Er worden een aantal technisch haalbare systemen geselecteerd, waaruit de expert dan eventueel de meest geschikte techniek kan selecteren.
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres VITO
Boeretang 200
2400 Mol
E-mail bbt@vito.be

Categorieën

Thema's Lucht
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch, Economisch

Input

Algemeen In het "startvenster" worden een aantal "inputparameters" gedefinieerd. De gebruiker moet zoveel mogelijk informatie waarover hij beschikt hier ingeven. Uitgangspunt voor de selectie van technieken in LUSS is de aard van de verontreinigende stoffen die men uit de afgasstroom wenst te verwijderen (stof, VOS, zuren, basen, metalen, ...). Tevens wordt rekening gehouden met een aantal algemene kenmerken van de te zuiveren afvalgassen (temperatuur, vochtigheid, debiet en werkingsregime). Tot slot kan om de selectie te verfijnen, informatie over randvoorwaarden worden gespecifieerd (concentraties, aanwezigheid bepaalde stoffen, oplosbaarheid, ...).
Voorbereiding De gebruiker moet een volledige en betrouwbare kennis hebben van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de luchtstroom. Een voorafgaande analyse is mogelijk vereist.
Inspanningen (tijd) Afhankelijk van een mogelijke analyse. Het zoeken van mogelijke technieken (in LUSS) neemt weinig tijd in beslag.
Inspanningen (personeel) Iemand met een volledige en betrouwbare kennis van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de luchtstroom.

Output

Algemeen Uitgaande van de input selecteert het systeem een aantal mogelijke strategieën, trajecten genaamd. Deze trajecten bestaan uit een opeenvolging van te nemen technische stappen (concepten en technieken).