VLAREM-wegwijzer

Departement Omgeving
Laatste herziening fiche: 2019-05-08

Algemene informatie

De VLAREM-wegwijzer gaat na of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM rubrieken.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
E-mail info@milieuinfo.be

Categorieën

Thema's Milieu (algemeen)
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Juridisch

Input

Algemeen U kiest uit de lijst van economische activiteiten één of meerdere activiteiten die u op eenzelfde locatie wenst uit te baten. Nadien doorloopt u de vragenlijst (gaande van een vijftal tot tientallen vragen).
Voorbereiding Voor een vlot gebruik van de wegwijzer dient u een goede kennis te hebben van de activiteiten op het perceel.
Inspanningen (tijd) De tijd die nodig is voor het doorlopen van de vragen en het raadplegen van de rubrieken is eerder beperkt.
Inspanningen (personeel) Een persoon die nauw betrokken is bij de activiteiten op het perceel.

Output

Algemeen Na het doorlopen van de vragen, wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van uw bedrijf en een tabel met de overeenkomstige rubrieken (met link). Dit kan u gebruiken bij het indienen van een melding of aanvraag omgevingsproject.