Spuithulp

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Spuithulp is een interactieve webtool die gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen een antwoord tracht te bieden op concrete vragen betreffende de spuittechniek (spuittoestel, doptype en –grootte, druk, rijsnelheid, spuitvolume), het product en de bufferzone langs een waterloop.
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 2
9820 Merelbeke
Telefoonnummer Tel. +32 9 272 27 82
E-mail spraytechlab@ilvo.vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Bodem
Sectoren Landbouw
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen Voor de spuittechniek kiest u eerst het type spuittoestel en daarna één van de drie mogelijke scenario's (gekende spuitdop, gekende dopsoort en gewenste driftreductie). Afhankelijk van het scenario kiest u vervolgens enkele specifieke kenmerken (merk, type, kleur) waarvoor u het optimale resultaat wenst te berekenen.
Voorbereiding Beperkt: u dient enkel te weten voor welke scenario's u het resultaat wenst te berekenen.
Inspanningen (tijd) Beperkt: enkele minuten.
Inspanningen (personeel) Iedereen die antwoorden wil op concrete vragen betreffende de spuittechniek (spuittoestel, doptype en –grootte, druk, rijsnelheid, spuitvolume), het product en de bufferzone langs een waterloop. Een voorbeeld: "Ik heb een probleem met plaag x maar wil absoluut maximum 1 meter bufferzone respecteren langs mijn waterloop. Welke producten kan ik hiervoor gebruiken met mijn huidige beschikbare techniek? Indien geen enkel product beschikbaar, welke combinaties van driftreducerende techniek en middel stellen me wel in staat om de bufferzone tot 1 m te reduceren."

Output

Algemeen Afhankelijk van het gekozen scenario krijgt u voor het gekozen scenario voor de spuittechniek de optimale dopgrootte en driftreductie, het soort dop en een spuittabel die het dopdebiet en het dopvolume geeft bij een bepaalde spuitdruk (bar) en rijsnelheid (km/u). Voor de gekozen scenario's voor het product verkrijgt u de bufferzone op het etiket. En voor de bufferzone krijgt u als resultaat de optimale breedte van de bufferzone.