Katern erosie praktijkgids

Departement Landbouw en Visserij
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Een publicatie die informatie geeft over de oorzaken van erosie, het voorkomen van erosie en de wettelijke verplichtingen en vrijwillige stappen die landbouwers moeten en kunnen ondernemen. Ze bevat praktische tips voor de stapsgewijze aanpak van erosie met telkens een overzicht van de machines die de landbouwer hierbij kan inzetten.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Tekstueel
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35 - bus 40
1030 Brussel
Telefoonnummer Tel. 02 552 77 72
E-mail communicatie@lv.vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Bodem
Sectoren Landbouw
Aspecten Milieutechnisch

Output

Algemeen De katern erosie is een hulpmiddel in de strijd tegen erosie. Het is in de eerste plaats bedoeld als achtergrond en als toelichting bij de verstrengde maatregelen in Vlaanderen, maar kijkt ook verder dan wat wettelijk verplicht is. Het katern gaat in op vrijwillige maatregelen die u kunt nemen en op de mogelijke financiële steun hiervoor. Daarnaast krijgt u praktische tips voor de stapsgewijze aanpak van erosie met telkens een overzicht van de machines die u hierbij kunt inzetten.