Demetertool

Vlaamse Landmaatschappij
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Deze online tool werd specifiek ontwikkeld voor akkerbouw en groententeelt. De Demetertool biedt u de mogelijkheid om zelf een optimale en duurzame bemesting te berekenen voor uw percelen. De Demetertool bekijkt zowel het organische stofgehalte in de bodem als een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewassen.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Rekentool
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Vlaamse Landmaatschappij Regio West
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75
9000 Gent
Telefoonnummer Tel. 09 276 23 00
E-mail info@vlm.be

Categorieën

Thema's Bodem
Sectoren Industrie
Aspecten Milieutechnisch, Economisch

Input

Algemeen Per bedrijf kan u parameters voor verschillende percelen en gewasrotaties invoeren (bv. percentage koolstof, pH, bodemtype, fosforgehalte, historiek, …).
Voorbereiding Een voorgaande bouwvooranalyse van de percelen is vereist. Moet gekend zijn om de tool te kunnen toepassen: het koolstof percentage (in %C), de pH-KCl, het fosforgehalte (in mg/100g grond) en de diepte van de bouwvoor (in cm; staalnamediepte).
Inspanningen (tijd) Afhankelijk van het aantal percelen en de daarbij horende analyses. De tool zelf is snel en makkelijk uit te voeren.
Inspanningen (personeel) Een personeelslid met (bij voorkeur) enige kennis van de gronden of het uitvoeren van bouwvooranalyses.

Output

Algemeen De Demetertool werkt op perceelsniveau en geeft op basis van uw informatie resultaten weer voor: 1. Koolstof – lange termijn (30 jaar) koolstofevolutie in de bodem per perceel bij een welbepaalde gewasrotatie 2. Fosfor – Fosforbalans per perceel op jaarbasis en op rotatieniveau 3. Stikstof – Stikstofbalans per perceel voor de teelten in het eerste jaar van de rotatie