CO2-calculator voor bodemsaneringsprojecten

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Een rekentool om de "CO2-voetafdruk" van een bodemsanering te berekenen.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Rekentool
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Telefoonnummer Tel. 015 284 284
E-mail info@ovam.be

Categorieën

Thema's Bodem
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen De algemene projectgegevens en gegevens met betrekking tot de verontreinigingsituatie moeten worden ingegeven in de rekentool.
Voorbereiding De projectgegevens en de gegevens met betrekking tot de verontreinigingsituatie moeten vooraf goed gekend zijn.
Inspanningen (tijd) Beperkte tijd voor het ingeven van de gegevens en het interpreteren van de resultaten.
Inspanningen (personeel) Iemand die nauw betrokken is bij de bodemsanering.

Output

Algemeen Nadat alle gegevens zijn ingevoerd kan men op het tabblad ‘Uitvoerscherm’ de resultaten van het model bekijken. De resultaten zijn zowel in tabelvorm als grafisch gepresenteerd. De grafieken kunnen desgewenst nog worden aangepast. Door de totale "CO2-voetafdruk" van verschillende saneringsvarianten te vergelijken, kan worden afgeleid welke de meest CO2-vriendelijke saneringsvariant is. Door na te gaan welke processen/onderdelen binnen de saneringsvariant veel CO2 uitstoten, kunnen alternatieven worden gezocht. Op deze wijze kan de berekening van de CO2-uitstoot een rol spelen bij het ontwerpen van groenere saneringsvarianten.