BOSS

VITO
Laatste herziening fiche: 2020-01-14

Algemene informatie

BOSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een bodemverontreiniging te saneren. Het BOSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data dé Beste Beschikbare saneringstechniek voor te stellen maar wel om een aantal mogelijke saneringstechnieken te selecteren, waaruit de expert dan eventueel de Beste Beschikbare Techniek (BBT) kan selecteren.
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres VITO
Boeretang 200
2400 Mol
E-mail bbt@vito.be

Categorieën

Thema's Bodem
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch, Economisch

Input

Algemeen U beschrijft eerst de specifieke vervuilingssituatie zo nauwkeurig mogelijk. Vervolgens geeft u allerhande parameters (bodemopbouw en doorlaatbaarheid, voorkomen, omgeving, stoffen en randvoorwaarden) van de bodemlaag waarin de verontreiniging zich bevindt.
Voorbereiding De gebruiker moet een volledige en betrouwbare kennis hebben van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de bodem. Een voorafgaande analyse is mogelijk vereist.
Inspanningen (tijd) Afhankelijk van een mogelijke analyse. Het zoeken van mogelijke bodemsaneringstechnieken (in BOSS) neemt weinig tijd in beslag.
Inspanningen (personeel) Iemand met een volledige en betrouwbare kennis van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de bodem.

Output

Algemeen Uitgaande de input selecteert het systeem een aantal mogelijke saneringsstrategieën (saneringstrajecten) en geeft de te nemen technische stappen aan (saneringsconcepten en -technieken).