EcoScan

Suez
Laatste herziening fiche: 2018-05-14

Algemene informatie

De EcoScan geeft u inzicht in de milieuwinst van uw keuze voor duurzaam afvalbeheer. Het berekent het verschil in milieu-impact tussen gescheiden en niet-gescheiden inzameling en verwerking van uw afval.

Let op: Voor grote en middelgrote ondernemingen.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Zelfscan
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Suez
Keizer Karellaan 584 b.7
1082 Sint-Agatha-Berchem
Contactformulier Open link

Categorieën

Thema's Materialen (afval)
Sectoren Industrie
Aspecten Milieutechnisch, Economisch

Input

Algemeen Om de totale milieu-impact van uw afval te berekenen, moeten de afvalstromen en hoeveelheden ingegeven worden.
Voorbereiding In de EcoScan zitten 16 veelvoorkomende soorten afval. Het gaat hierbij om: papier en karton, glas, swill (keukenafval), hout, piepschuim, gemengd plastic, HDPE, LDPE (monofolie), PET, PP, staal, aluminium, puin, gips, PVC en vlakglas. De productstromen binnen het eigen bedrijf moeten gekend zijn.
Inspanningen (tijd) Enige tijd voor het bepalden van de afvalstromen (indien niet gekend). De tijd die nodig is voor het invullen van de scan en de interpretatie ervan is beperkt.
Inspanningen (personeel) Personeelslid met goede kennis van de afvalstromen.

Output

Algemeen De resultaten geven inzicht in de totale milieu-impact van het afval. Het geeft aan wat het effect van reductie van afval is én wat het effect is van (verdere) afvalscheiding. Op basis van de uitkomsten van de SUEZ EcoScan kan een specifiek advies gemaakt worden. Hierin worden de afvalstromen met de grootste milieu-impact en grootste verbeterpotentieel als eerste aangepakt.