SIS-Toolkit

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Een tool om duurzaamheidsprincipes te integreren in innovatie- en designprocessen om waardecreatie te vergroten. ‘SIS’ staat voor ‘Sustainable Innovation System’.
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Kit
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Telefoonnummer Tel. 015 284 284
E-mail info@ovam.be

Categorieën

Thema's Materialen (afval)
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen De kit bestaat uit een reeks overzichtelijke fiches/posters en twee dobbelstenen, die u kan inzetten bij brainstormsessies of een designproces. Aan de hand van het “Sustainable Innovation System” of SIS nodigt de ontwerper uit om oplossingen te ontwikkelen die potentieel bijdragen tot de creatie van 5 types van waarde of kapitaal: menselijk, intellectueel, financieel, sociaal en natuurlijk. Deze vormen van waardecreatie worden belicht met een strategisch-functionele bril (ambitie, behoeften) en met de levenscyclus-invalshoek (ontwerp, productie, distributie en gebruik, end of life). Dit resulteert in een matrix met 30 ondersteunende vragen die de gebruiker uitnodigen om na te denken over de vijf vormen van waardecreatie. De OVAM SIS Toolkit is geen lineair traject met vast parcours, maar kan op verschillende manieren gebruikt worden. De tool nodigt bovenal uit uw eigen creativiteit los te laten en u intuïtief een weg te banen doorheen het model.
Voorbereiding De tool omvat drie verschillende gebruiksscenario's: het strategische scenario, het product-gerelateerde scenario of een brainstormsessie. Het is belangrijk vooraf na te gaan welk gebruiksscenario het best bij u of bij de huidige toestand past. Alle scenario's starten met een "intake", waarbij de doelen, uitdagingen, situering, ... aan bod komt. Een doorgedreven voorbereiding is daardoor niet direct nodig. Vooraf dient er een interne kerngroep samengesteld te worden. Deze doorloopt het volledige traject en is mee verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Inspanningen (tijd) Eén of meerdere sessies inplannen om de ondersteunende vragen te overlopen en de bedrijfstoestand te bespreken. Na acties volgen nog enkele opvolgmomenten. Indicatie: u bepaalt zelf de inspanning. Voor een goed resultaat dient u te rekenen op een aantal brainstormsessies van 1 tot 2 uur . U stelt best op voorhand de tijspanne op waarbinnen het proces loopt (bv. 6 maanden).
Inspanningen (personeel) Een gedreven kerngroep (vooraf besproken; met interne/externe procesbegeleider), bij voorkeur aangevuld met interne/externe stakeholders of experten. Voldoende expertise over de vijf vormen van waardecreatie is een groot pluspunt. Let daarbij ook op een gezonde mix van zowel strategische als operationele profielen.

Output

Algemeen Aan de hand van de suggesties kan de gebruiker zelf initiatief nemen en actie ondernemen (eender welke vorm) voor een betere integratie van duurzaamheidsprincipes in innovatie- en designprocessen.