MVO Scan

MVO Vlaanderen
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Ontdek met de MVO-scan waar uw bedrijf staat met duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wat eventueel (nog) beter kan.
Doel Benchmark: Waar sta ik?
Vorm Zelfscan
Toepassingsgebied Procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Ja
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres MVO Vlaanderen
Koning Albert-II laan 35
1030 Brussel
E-mail info@mvovlaanderen.be

Categorieën

Thema's Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
Sectoren Landbouw, Industrie, Transport, Energie, Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen De MVO-scan is een zelfbeoordeling. De scan bevat 7 domeinen die elk verder verdeeld zijn in subthema’s. Deze 7 domeinen volgen de structuur van de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Elk thema bevat een aantal stellingen. U kan antwoorden op 4 manieren: ‘Ja’ indien uw organisatie voldoet aan deze stelling. ‘Neen’ indien u er niet aan voldoet. ‘Weet niet’ indien u niet zeker bent over het antwoord. ‘Niet van toepassing’ indien de stelling niet relevant is voor uw organisatie.
Voorbereiding Kennis van duurzame en maatschappelijk verantwoorde initiatieven volstaat.
Inspanningen (tijd) Met de 'light scan' weet u op een kwartiertje tijd waar u staat op het vlak van MVO. De 'full scan' geeft u na een uur een volledige analyse.
Inspanningen (personeel) Iedereen binnen de onderneming die nauw betrokken is bij duurzame en maatschappelijk verantwoorde initiatieven.

Output

Algemeen De MVO-Scan geeft een dubbel resultaat: een globale score en een score per thema. De globale score geeft een algemeen beeld over uw huidige duurzaamheidsprestaties. Dit is een score op basis van uw eigen inschatting van uw prestaties. Dit levert op zich geen officiële erkenning op voor de buitenwereld, maar geeft toch een goed beeld hoe goed u nu reeds scoort.