Klimaatbestendig inrichten

Departement Omgeving
Laatste herziening fiche: 2018-01-26

Algemene informatie

Een webtool van de Vlaamse Overheid die ruimtelijke stategieën en klimaatbestendige inrichtingsprincipes aanreikt waarmee u aan de slag kunt.
Doel Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Vorm Tool
Toepassingsgebied Ontwerpfase & procesfase
Gratis/betalend Gratis
Zelfstandig uit te voeren Ja
Handleiding Nee
Talen Nederlands
Afkomst België

Contactgegevens

Adres Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
Telefoonnummer Tel. 02 553 80 11
E-mail omgeving@vlaanderen.be

Categorieën

Thema's Klimaat
Sectoren Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspecten Milieutechnisch

Input

Algemeen Ontdek de mogelijke maatregelen op maat van uw stad of gemeente, door aan te geven met welke klimaateffecten u geconfronteerd wordt. U kunt uw keuze verder verfijnen door aan te duiden in welke mate een maatregel een antwoord moet bieden op die effecten, en/of door te opteren voor een concrete ruimtelijke strategie.

Output

Algemeen De verschillende ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes bieden u een antwoord op de drie effecten van de klimaatverandering (droogte, wateroverlast en hittestress overdag/'s nachts).